Digitális architektúrák

 • 3 óra előadás (kollokvium)
 • 4 kredit, őszi félév

Tantárgy leírása

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a digitális technika alapjaival, valamint a számítógépek felépítésével.

Tematika

 • Számrendszerek, számok digitális ábrázolása
 • Logikai kapuk, logikai kapuk felépítése
 • Boole algebra, logikai függvények, kanonikus alak, minterm, maxterm
 • Logikai függvények egyszerűsítése
 • Összetett kombinációs hálózatok (kódolók, dekódolók, multiplexerek, demultiplexerek, ...)
 • Szekvenciális hálózatok
 • Aszinkron és szinkron sorrendi hálózatok
 • Tárolóelemek, számlálók, léptető regiszterek, ...
 • A számítógépek rövid története
 • A számítógépek működési elve, Neuman és Harvard architektúra
 • Egyszerű számítógépmodell
 • CPU, ALU, vezérlőegység, regiszterek. Jelzőbit-ek és megszakítások.
 • Memóriák, főtár, gyorsítótár, DMA
 • Perifériák és működésük
 • Beágyazott rendszerek
 • Hálózati kommunikáció

Tantárgy oktatója

Dr. Mingesz Róbert

Tantárgy honlapja

Digitális architektúrák