Jelenlegi hely

Program

Informatika I. szekció (Alkalmazások)

Hely: online

Időpont: 2020. szeptember 23 (szerda) 13 óra

 

Zsűri:

Dr. Pletl Szilveszter főiskolai tanár

            SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék (elnök)

Dr. Jász Judit adjunktus

                            SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

Dr. Németh Tamás  adjunktus

            SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 

 

1. BÍRÓ MÁTÉ, Programtervező informatikus BSc:  Aktuátorok viselkedésének modellezése felhő- és köd szimulátorban

Témavezető:                Dr. Kertész Attila, egyetemi docens

SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék

 

2. CSUVIK VIKTOR,  Programtervező informatikus MSc: JavaScript programjavító patch-ek automatikus generálása

Témavezető:                Dr. Vidács László, tudományos munkatárs

MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

 

3. KECSKÉS BENCE PÉTER, Info-bionika mérnöki  MSc: Agytumor szegmentálása 3D U-net alapú neuronháló segítségével

Témavezető:                Dr. Csirik János, professor emeritus

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 

4. SERES MÁTÉ, Mérnökinformatikus MSc: A pulzushullám terjedési idejét meghatározó módszerek vizsgálata pletizmográfiás jeleken

Témavezető:                Dr. Vadai Gergely, adjunktus

SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék

 

5. TASNÁDI GÁBOR, Programtervező Informatikus BSc, Mély konvolúciós hálók tanítása hiperreflektív pontok szegmentálására OCT felvételeken

Témavezető:                Dr. Varga László Gábor, adjunktus

SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

 

6. VISZKOK TAMÁS, Programtervező Informatikus MSc, Sérülékenység előrejelzés JavaScript programokban folyamat metrikák segítségével

Témavezetők:              Dr. Ferenc Rudolf, tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Hegedűs Péter, tudományos munkatárs

SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

 

Informatika II. szekció (Modellezés)

 

Hely: online

Időpont: 2020. szeptember 23 (szerda) 13 óra

 

Zsűri:

Dr. Jelasity Márk tanszékvezető egyetemi tanár,

            SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia (elnök)

Dr. Palágyi Kálmán egyetemi docens

                        SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Dr. Balogh János főiskolai docens

            SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

1. FICSOR TAMÁS, Programtervező informatikus MSc: Szóbeágyazások értelmezhetősége és szemantikai jellemzőinek vizsgálata eloszlás független módszerrel

Témavezető:                Dr. Berend Gábor, adjunktus

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 

2. GERA IMRE, Programtervező informatikus MSc: Heurisztikák gráfok egymásba ágyazott partíciókra bontására

Témavezető:                Dr. London András, adjunktus

SZTE Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

3. NAGY SOMA, Programtervező informatikus BSc: Entitásorientált szöveganalitikai rendszer készítése

Témavezető:                Dr. Farkas Richárd, egyetemi adjunktus,
SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 

4. SZABÓ LEDENYI KLAUDIA, Programtervező informatikus BSc: Radiológiai gerincleletek gépi értelmezése és helyesírásjavítása

Témavezetők:              Dr. Vidács László, tudományos főmunkatárs, Kicsi András, tudományos segédmunkatárs

MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

 

 

5. VASS GYÖNGYVÉR, Programtervező informatikus MSc, Hálózatok tulajdonságainak vizsgálata vállalat elhelyezési feladatok segítségével

Témavezető:                Dr. Gazdag-Tóth Boglárka, tudományos főmunkatárs

SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

6. VIDA ÁGNES,  Programtervező informatikus BSc: Vállalatelhelyezés dinamikus gráfokon

Témavezető:                Dr. Gazdag-Tóth Boglárka, tudományos főmunkatárs

SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

7. ZAY ATTILA RICHÁRD,  Programtervező informatikus BSc: Hangsúlyos szövegrészek kiemelése a vizuális médiában

Témavezető:                Dr. Farkas Richárd, egyetemi docens

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék