Jelenlegi hely

TDK 2014 ősz

Tudományos Diákköri Konferencia

Informatikai Szekció 2014 ősz

 

Eredmények

Szoftverfejlesztés és Műszaki Informatika Szekció:

1. hely: Antal Gábor
 
2. hely: Kalmár György
2. hely: Zana Roland
 
3. hely: Havas Dávid
3. hely: Dankó Szabolcs
 
dicséretet kaptak: 
Gyimesi Gábor és Gyimesi Péter
Magyar Gergő

Mesterséges Intelligencia és Optimalizálás Szekció:

1. hely: Najzer Helga
1. hely: Bódis Attila
 
2. hely: Gelle Kitti Erzsébet
 
3. hely: Simon Alexandra
3. hely: Bali Attila
3. hely: Tasnádi Ervin
 
dicséretet kaptak:
Merza Ádám,
Csányi Árpád

Dokumentumok:

Jelentkezési lap

Formai követelmények

Absztrakt minta

 

Informatikus diákkör előadásai

Szoftverfejlesztés és Műszaki Informatika szekció

Hely: Árpád tér 2., alagsori 6-os terem

Időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 13 óra

Zsűri:

Dr. Gingl Zoltán tanszékvezető egyetemi docens,
                        SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék (elnök)
Dr. Alexin Zoltán egyetemi adjunktus
                        SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék
Dr. Gergely Tamás egyetemi adjunktus
                         SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

 

1. Antal Gábor, I. évf. Programtervező Informatikus Msc: Kódolási szabálysértések refaktoringja és a minőségváltozás vizsgálata
Témavezetők:              Nagy Csaba, egyetemi tanársegéd , Dr. Ferenc Rudolf, egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

2. Dankó Szabolcs,II. évf. Gazdaságinformatikus MSc: Buddycast protokoll vizsgálata teljesen elosztott P2P hálózatokban
Témavezető:                Dr. Vinkó Tamás egyetemi adjunktus
Számítógépes Optimalizálás Tanszék

3. Gyimesi Gábor és Gyimesi Péter , II. évf. Programtervező Informatikus MSc: Forráskód hibák jellemzése GitHub-on végzett adatbányászat segítségével
Témavezetők:              Dr. Ferenc Rudolf egyetemi adjunktus, Tóth Zoltán Gábor PhD hallgató
SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

4. Havas Dávid, III. évf. Programtervező Informatikus BSc: Teszthalmazok minőségének javításához módszertan és eszközkészlet
Témavezető:                Dr. Beszédes Árpád egyetemi adjunktus, Tengeri Dávid PhD hallgató
SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

5. Magyar Gergő, III. évf. Programtervező Informatikus BSc: C# nyelvű forráskód mérése a Roslyn infrastruktúra segítségével
Témavezető:                Dr. Ferenc Rudolf egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

6. Kalmár György, II. évf. Mérnök Informatikus MSc: Alacsony költségű, intelligens, mobil alapú otthoni felügyelő rendszer
Témavezető:                Dr. Balázs Péter egyetemi adjunktus,
SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

7. Zana Roland, II. évf. Mérnök Informatikus MSc: Hardver és szoftver tervezése EKG és pletizmográf jelek szimultán analízisére
Témavezető:                Dr. Mingesz Róbert egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék

Mesterséges intelligencia és optimalizálás szekció

Hely: Árpád tér 2., 220-as szemináriumi terem

Időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 13 óra

Zsűri:

Dr. Csendes Tibor tanszékvezető egyetemi tanár,
                        SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék (elnök)
Dr. Csirik János egyetemi tanár
                        SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
Dr. Balázs Péter egyetemi adjunktus
                        SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

 

1. Bali Attila, II. évf. Programtervező Informatikus MSc:  Iteratív algoritmusok folytonos változók diszkrét kategóriákba sorolásához
Témavezető:                Dr. Dombi József, egyetemi tanár, SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

2. Bódis Attila, II. évf. Programtervező Informatikus MSc:  Ládapakolási probléma irányított pakolhatósági feltételekkel
Témavezető:                Dr. Imreh Csanád, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

3. Csányi Árpád, II. évf. Gazdaságinformatikus MSc: Hierarchikus rendszerek vizualizációja, animációja és alkalmazásai
Témavezető:                Dr. Dombi József egyetemi tanár, SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

4. Gelle Kitti Erzsébet, I. évf. Programtervező Informatikus MSc: Optimalizálási feladatok hálózata
Témavezető:                Dr. Vinkó Tamás, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

5. Merza Ádám, III. évf. Gazdaságinformatikus BSc: Az EU tagbővítései és a világkereskedelmi hálózat: globalizáció, regionalizáció és gazdasági függőségek
Témavezető:                London András, PhD hallgató,
Dr. Németh Tamás, egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék Grafika Tanszék

6. Najzer Helga, II. évf. Programtervező Informatikus MSc: A BitTorrent alapú kreditrendszerek fenntarthatóságáról
Témavezető:                Dr. Vinkó Tamás, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

7. Simon Alexandra, IV. évf. Gazdaságinformatikus BSc: Okozati dinamika és rendszerszintű kockázat hálózatelméleti vizsgálata az IT piaci szektorban
Témavezetők:             London András, PhD hallgató
Dr. Németh Tamás, egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék Grafika Tanszék

8. Tasnádi Ervin, III. évf. Programtervező Informatikus BSc: Szociális kapcsolatok feltérképezése gráfalapú adatbányászati módszerekkel
Témavezetők:              Berend Gábor egyetemi tanársegéd és Dr. Farkas Richárd egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék