Jelenlegi hely

Intézet

 Árpád tér épületeIntézetünk 1990-ben alakult Informatikai Tanszékcsoport néven a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Karának részeként. Alapfeladatunk a modern informatikai és számítástudományi ismeretek oktatása, valamint a tudományos életben és innovatív fejlesztésekben való aktív részvétel.

Tekintettel a korszerű informatikai ismeretek iránti általános igényre képzési programjainkban számos hallgató találta meg helyét alap-, és mesterszakos, illetve osztatlan képzésinkben. Az informatikai tudományok világa iránt érdeklődők a doktori képzésünkben mélyíthetik el tudásukat. A mesterképzés feltételeire készülő leendő hallgatók, részismereti képzéseinkben szerezhetik meg a tanulmányik folytatásához szükséges tudást. Végül, de nem utolsó sorban pedig a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatika Karán számos további szakon biztosítunk informatikai alapképzést.

Hallgatóink számára számos lehetőség nyílik az utazásra, munkára, és kutatásra is. Lehetőség szerint támogatjuk a hallgatók külföldi részképzését. Ennek érdekében külföldi partnerekkel tartunk fent kapcsolatot közös projektek útján, aminek eredményeképpen számos hallgatónk élhetett külföldi részképzésben. Természetesen a hallgatóink bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatásokba is. Ennek eredményeként hallgatóink a mai napig is számos színvonalas kutatási eredményt mutattak be a rendszeresen rendezett Helyi, és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

 A diploma megszerzése után a kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak az Informatika Doktori Iskolánk és oktatóink adnak számos érdekes kutatási témát 2002 óta.

Munkánkban az oktatás mellett számos intézményi, és ipari partnerrel állunk kapcsolatban kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításában is.

  Az Intézethez tartozik egy könyvtár, amely megközelítőleg 5000 magyar és angol nyelvű könyvet tartalmaz és számos tudományos folyóiratot járat, illetve hozzáférést biztosít különböző tudományos adatbázisokhoz. Továbbá az intézet kiad egy angol nyelvű tudományos folyóiratot, az Acta Cybernetica-t , amely nagyon fontos a kutatás és a PhD képzés szempontjából is. Ez a kiadvány közelítőleg 150, zömében külföldi intézményhez jut el.