Jelenlegi hely

1. számú melléklet: A titkosnak minősített dolgozatok kiegészítő szabályozása

Titkosított dolgozat feltétele

Olyan cég kérésére, amely az Informatikai Intézettel írásban szabályozott és a titkosítás igényére is kitérő szakmai együttműködésben áll, a cég által kiírt és elfogadott témát a befogadó Intézeti egység vezetője haladéktalanul titkosnak minősíti. Más téma titkossá nem minősíthető.

Titkosított dolgozat beadása

Titkosnak minősített dolgozat benyújtásakor a dolgozat titkos minősítését a dolgozatot átvevő tanulmányi előadóval a benyújtónak tudatni kell.

Titkosított dolgozat védése

Titkos minősítésű dolgozat védése esetén a védési bizottság elnöke zárt védést rendel el. A zárt védésen csak a hallgató, a védési bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, valamint a belső és a külső témavezetők vehetnek részt.

Nyilvántartás

A titkosnak minősített témák kiírása nem nyilvános. A dolgozatok védés utáni tárolása az érvényes kari szabályozásnak megfelelően történik.