Jelenlegi hely

4. számú melléklet: A témavezetőkre vonatkozó követelmények

A témavezető feladata a hallgató a dolgozathoz kötődő munkájának felügyelete, a hallgató segítése. A hallgató a dolgozat készítése során köteles rendszeres kapcsolatot tartani a témavezetőjével, a témavezető tanár pedig köteles időpontot adni és fogadni őt ebből a célból. A bírálati lapon a témavezető már csak az elkészített dolgozattal kapcsolatban véleményez, az előzetes munkafolyamatokat a Szakdolgozat/Diplomamunka kurzusra adott érdemjegyekkel minősíti.

BSc és BProf témavezetés feltétele a BSc (illetve alapképzés színtű) diploma megléte, az MSc témavezetés feltétele az MSc (illetve mesterképzés színtű) diploma megléte.

A témafelelős felelős a téma BIR-ben történő kiírásáért, belső téma esetén a témavezetésért, valamint külső téma esetén a belső konzulensi feladatok ellátásáért. A szakdolgozati kurzusok a témafelelősökhöz lesznek hozzárendelve, ő felelős a kurzusra adott érdemjegyek beírásáért is.

Belső téma témavezetője, illetve témafelelős az lehet, aki a következő feltételeket teljesíti:

 • Mester színtű végzettséggel rendelkezik, és legalább 3 éves oktatási vagy témavezetési tapasztalata van
 • Az Intézet egységek (tanszékek, kutatócsoport) teljes vagy részfoglalkoztatott munkatársa, illetve egyedi megállapodás alapján egyéb egyetemi egység teljes vagy részfoglalkoztatott munkatársa, vagy az Informatika Doktori Iskola doktorandusza, doktorjelöltje.
 • Státusza:
  • Professor emeritus (nem szükséges egyéb foglalkoztatás)
  • Oktatói státusz
  • Kutatói státusz vagy tanszéki mérnök esetén, hogy ha az egység vezetője témavezetőnek javasolja
  • Doktorandusz vagy doktorjelölt, amennyiben az érintett egység vezetője javasolja
 • Legalább egy évig vállalja a témavezetői/konzulensi feladatokat

 

Külső témavezetőnek megfelelő módon kezelhetők a következő témavezetők:

 • Külső szakember
 • PhD hallgató, amennyiben önállóan nem vezethet témát 
 • Egyéb, a belső témavezetői feltételeket nem teljesítő munkatárs

Külső témavezető mellett a belső konzulens látja el a téma az Intézeti szabályozásnak megfelelő szakmai felügyeletét, így egyben társtémavezetőnek is számít.

Társtémavezetés egyébként is lehetséges, ilyenkor ki kell jelölni az elsődleges témavezetőt, aki olyan helyen szerepeltethető, ahol nincs lehetőség az összes témavezető megadására.