Jelenlegi hely

3. számú melléklet: A dolgozat elbírálási szempontjai

A dolgozat véleményezési és elbírálási szempontjai:

  • Az eredmények teljessége, mennyisége, minősége (A kitűzött feladatot teljességgel megoldotta-e a hallgató, vagy csak felszínesen; a kitűzött célokat elérte-e a hallgató; az eredmények hogyan viszonyulnak az elvártakhoz; hasznosíthatók-e; elérhetők lettek volna esetleg más, fontos eredmények is, de a dolgozatban azok nem szerepelnek; valóban a kiírt feladatot oldotta meg; a mellékelt szoftver hatékonysága). (0 - 20 pont)
  • Az eredmények elérésére tett erőfeszítések, önállóság (A téma kidolgozottságának foka; a megoldás munkaórában becsült mérete; elnagyolt, részleteiben nem kidolgozott, összecsapott munka; jó kidolgozás, alapos munka; különlegesen nagy feladat jól kidolgozva, precízen, részleteiben is). (0 - 20 pont)
  • Az eredmények helyessége (a dolgozat tartalmaz-e szakmai tévedéseket, hibás következtetéseket vagy egyéb szakmai hibákat; a mellékelt szoftver helyessége a kód esetleges hibái). (0 - 20 pont)
  • A megoldás jellege (ismert, a feladatnak megfelelő módszer, technológia alkalmazása; komplex, speciális módszer alkalmazása; speciális szakmai, esetleg tudományos ismereteket igényel; új módszer alkalmazása; kreativitást tükröző megoldás). (0 - 15 pont)
  • A dolgozat felépítése, stílusa, kivitele (a dolgozat szerkezete, részei és azok tartalmai, arányai és sorrendisége; általános nyelvi helyesség; szakmai nyelv használata; szakmailag olvasmányos-e, könnyen olvasható-e vagy nehezen érthető). (0 - 15 pont)
  • A szakirodalom és a kapcsolódó technológiák feldolgozása (az irodalomjegyzék megfelelő-e; a hallgató használta-e a szakirodalomban megtalálható eredményeket; tükröződik-e a dolgozatból annak megértése; megtörtént-e a megoldás elhelyezése a témát felölelő környezetben és összehasonlításra került-e a szakirodalomban ismert más lehetséges megoldásokkal; a dolgozatban vannak-e hivatkozások a szükséges helyeken, és azok pontosak-e?). (0 - 10 pont)

A dolgozat értékelése: 0-49 pont (elégtelen) 50-59 pont (elégséges), 60-74 pont (közepes), 75-89 pont (jó) és 90-100 pont (jeles).

Külső témavezető esetén a külső témavezető bírálatát a belső konzulens szerzi be (papíron, vagy elektronikusan), majd azt jóváhagyva és aláírva, határidőre el kell juttassa a Tanulmányi előadónak. Ha a belső konzulens nem ért egyet a külső témavezető értékelésével, akkor a bírálati lapon a belső konzulens aláhúzza a "Nem értek egyet" részt, és elkészíti a saját értékelését, amit mellékel az eredeti bírálat mellé. Ennek a "Megjegyzés" rovatában leírhatja, hogy mi indokolta a külön véleményt. A záróvizsga bizottság megkapja mindkét bírálatot, és a záróvizsga során alakítja ki a végső érdemjegyet. A záróvizsga bizottság az eredeti, a témavezető által írt véleményre írja rá a végső érdemjegyet.