Jelenlegi hely

SZTE TTIK rövid ciklusú informatikatanári képzésekre tanári mesterszak informatikatanár szakképesítésre jelentkezők felvételi szabályzata

Képzések

Az SZTE TTIK Informatikai Intézete a 2021/2022-es tanévben a következő rövid ciklusú informatikatanári mesterképzésekre fogad felvételizőket:

 • TR2_A: 2018 előtti oklevéllel rendelkező főiskolai számítástechnika tanári szakképzettséget követő középiskolai tanári szakképzettséget adó egy szakos 2 féléves 60 kredites informatikatanári mesterképzés;
 • TR2_B: 2017 utáni oklevéllel rendelkező osztatlan általános iskolai informatikatanári szakképzettséget követő középiskolai tanári szakképzettséget adó egy szakos 2 féléves 60 kredites informatikatanári mesterképzés;
 • TR4: Tanítói szakképzettséget követő általános iskolai tanári szakképzettséget adó egy szakos 4 féléves 120 kredites informatikatanári mesterképzés;
 • TR5. Tanítói szakképzettséget követő középiskolai tanári szakképzettséget adó egy szakos 5 féléves 150 kredites informatikatanári mesterképzés.

 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

 • oklevél másolata;
 • esetleges többletpontokra jogosultságot igazoló dokumentumok:
  • szakmai publikációs lista
  • informatika oktatási tevékenység hivatalos igazolása, a félévek és féléves óraszámok megjelölésével
  • informatika versenyeken való részvétel, eredmények igazolása
  • nyelvvizsga igazolása
  • fogyatékosság, gyermekgondozás, halmozottan hátrányos helyzet, hátrányos helyzet igazolása.

 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok hiányában a Felvételi Bizottságnak a jelentkezést nem áll módjában figyelembe venni.
A jelentkezőknek minden dokumentumot az OH-ba kell küldeniük!

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítási módja:

A felvételi pontszám maximum 100 pont:

 • oklevél minősítése alapján: legfeljebb 60 pont (az oklevél jegyének 12-szerese);
 • felvételi elbeszélgetésre adható pontszám: legfeljebb 30 pont;
 • többletpontok: legfeljebb 10 pont (Többletpontok odaítélésének szabályai külön dokumentumban).

A felvételi elbeszélgetés

A felvételi elbeszélgetés maximális pontszáma 30.

A felvételi elbeszélgetés célja, hogy a bizottság felmérje a jelentkező motivációit, kompetenciáit és szaktudását, különösen a képzésének elvégzéséhez szükséges előismeretek terén, ezt pontszámban kifejezze, és felhívja a figyelmet az esetleges hiányosságok miatt várható nehézségekre.

Csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.

A szóbeli vizsgán be kell mutatni a beadott dokumentumok eredetijét.

Tantervek:
http://www.inf.u-szeged.hu/~inftan/MA_kepzes.html