Jelenlegi hely

SZTE TTIK Programtervező informatikus mesterszak (MSc) felvételi rendjének szabályzata

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

a) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus alapképzési szakok, továbbá a 289/2005. (XII.22) Korm. rendelet szerint ezen alapszakokhoz megfeleltetett főiskolai és egyetemi szakok.

b) Az a) pontban felsorolt szakoktól eltérő szakot végzettek is felvehetők a mesterszakra, ha korábbi tanulmányaik során az alábbi ismeretkörökből és szerkezetben legalább 60 kreditet teljesítettek úgy, hogy  matematika és számítástudomány ismeretekből legalább 30 kreditet, melyen belül  számítástudomány ismeretekből legalább 15 kreditet, valamint informatika ismeretekből legalább 30 kreditet"
·         matematikai ismeretek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, közelítő és szimbolikus számítások, diszkrét matematika, lineáris algebra és egyéb matematikai ismeretek;
·         számítástudományi ismeretek (15 kredit): logikai alapok a programozáshoz, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számítástudományi ismeretek;
·         informatikai ismeretek (30 kredit):  szoftvertechnológia,  rendszertechnika, adatbázisok és információs rendszerek, számítógépek architektúrája, számítógépes hálózatok, információbiztonság, számítógépes képfeldolgozás és grafika ismeretek.

c) Olyan alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakot, illetve főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakot végzettek is bekerülhetnek a mesterszakra, akik a b) pontban leírt 60 kredites követelményből nem mindet, de legalább 30 kreditet teljesítettek. A képzésbe ilyen feltételekkel bekerülő hallgatóknak a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kiegészítő tárgyakat kell teljesíteni a hiányzó krediteknek megfelelően.

A b) és c) feltételek alapján a szakra jelentkezőnek a fenti ismeretkörökbe tartozó teljesített tárgyakat a tantárgyi megfeleltetési jegyzékben fel kell sorolnia, megadva az ismeretkört, a teljesített tárgy kódját, nevét, típusát, a teljesítés félévét, heti óraszámát, kreditértékét és a tárgyra kapott jegyet.
Tantárgyi megfeleltetési jegyzék elkészítésére alkalmazza az online kitöltőt, mely elérhető a jelen szabályzat végén elhelyezett linkről.
Az elkészített tantárgyi megfeleltetési jegyzéket nyomtassa ki, lássa el dátummal, aláírással és a jelentkezéséhez nyújtsa be

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

 • Oklevél másolata
 • Oklevélmelléklet vagy leckekönyv másolata
 • A b) és c) feltételek alapján a szakra jelentkezőnek a korábbi tanulmányokban teljesített, felvételi jelentkezésnél figyelembe vehető tárgyak hivatalos tematikái (az SZTE TTIK tárgyak esetén nem szükséges)
 • Tantárgyi megfeleltetési jegyzék (az a) pontban felsorolt SZTE TTIK BSc diploma alapján jelentkezők esetén nem szükséges megadni, minden más esetben kötelező) és a szóbelihez 6 tétel megadása az elvárt szerkezetben.
 • Többletpontokra jogosultságot igazoló dokumentumok

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok hiányában a Felvételi Bizottságnak a jelentkezést nem áll módjában figyelembe venni.

A jelentkezőknek minden dokumentumot az OH-ba kell küldeniük!

A jelentkezések kiértékelésének gyorsítása érdekében a jelen szabályzat végén elérhető online kitöltő alkalmazásával kérjük, hogy karunkhoz is juttassa el a felvételi jelentkezéshez és a felvételi pontszám meghatározásához szükséges adatokat, anyagokat a felvételi jelentkezéssel egy időben. Ha az online kitöltőt nem tudná alkalmazni, akkor az OH címére benyújtott fenti dokumentumok egy másolati példányát kérjük intézményünkbe (SZTE TTIK, Dékáni Hivatal, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) a jelentkezéssel egy időben megküldeni.

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítási módja:

A felvételi pontszám maximum 100 pont.

 • Oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (az oklevél jegyének hatszorosa)
 • Korábbi ismeretekre adható pontszám: maximum 30 pont
 • Szóbeli felvételi vizsgára adható pontszám: maximum 30 pont
 • Többletpontok: maximum: 10 pont (Többletpontok odaítélésének szabályai külön dokumentumban)

Korábbi ismeretekre adható pontszám

A korábbi ismeretekre adható maximális pontszám 30.

 • Az a) feltétel alapján szakra jelentkezőknél a pontszámítás:
  6* (az alapszak keretében a szabadon választható tárgyakon kívül teljesített tárgyak kredittel súlyozott átlaga)
 • A b) és c) feltétel alapján szakra jelentkezőknél:
  6* (a tantárgyi megfeleltetési jegyzékben megadott és a kredit megfelelőséget vizsgáló bizottság által elfogadott tárgyak jegyének kredittel súlyozott összege osztva a kreditek összegével. Ha a kreditek összege kisebb 48-nál, akkor a kreditek összege helyett 48-al osztódik a súlyozott összeg)

Szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga maximális pontszáma 30.

A jelentkezők szóbeli vizsgát tesznek, melynek helyéről és időpontjáról értesítést kapnak. A szóbelin be kell mutatni a beadott dokumentumok eredetijét. A szóbeli vizsga előzetesen közzétett tételsor alapján történik. A jelentkezőnek a tételsorból 6 tételt kell választania úgy, hogy a tételsor mind a két csoportjából minimum 2 tételt választania kell. A választott tételek listáját a felvételi jelentkezéshez be kell nyújtani legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőzően 4 héttel az online felületen.

A vizsga keretében a felvételiző az általa megadott tételek közül egy tételt kap. A vizsgán a vizsgáztatók a tétel mellett érdeklődni fognak a felvételiző motivációjáról, valamint az elért eredményeiről (pl. TDK dolgozatok, oktatás, tudományos eredmények).

A szóbeli felvételi bizottság legalább három főből áll.
A szóbeli felvételi tételeit a Felvételi Bizottság a felvételi eljárás kezdetéig teszi közzé.

Szóbeli felvételi vizsga tételsora

SZTE TTIK programtervező informatikus, mérnökinformatikus és gazdaságinformatikus BSc diplomával jelentkezők közül azok, akik záróvizsgájukat a felvételi évében vagy azt megelőző két éven belül tették le, a szóbeli felvételi vizsga helyett a záróvizsgájuk elméletre kapott jegyének hatszorosát kapják szóbeli pontszámként. Amennyiben a hallgató szeretné, választhatja, hogy a többi jelentkezőhöz hasonlóan szóbeli vizsgát tesz. Szándékát a szóbeli felvételit megelőzően 10 nappal az online felületen jeleznie kell, valamint meg kell adnia a választott tételek listáját.

Online kitöltő elérés