You are here

Academic programs

Milyen szakok közül választhatok?

Magyarország is csatlakozik az európai felsőoktatási rendszer egységesítésére törekvő, úgynevezett bolognai folyamathoz. Az egységesítési elveket rögzítő dokumentumot az EU oktatási miniszterei írták alá Bolognában.

Ennek következtében hazánkban megszűnik a hosszú ideje fennálló főiskolai szintű és egyetemi szintű képzések kettőssége. Helyette egy új, egységes és eurokomfort felsőoktatási képzési rendszer lép életbe. Az új rendszer lényege, hogy a felsőoktatási képzésnek három egymásra épülő szintje van: az alapképzés (bachelor, BSc), a mesterképzés (master MSc) és a doktori képzés (PhD).

2006-tól a felsőoktatási intézmények csak az új rendszer szerinti képzési programokat indíthatnak és ennek megfelelően felsőfokú tanulmányok alapképzési szakra való jelentkezéssel kezdhetők el. Mesterképzésbe belépni megfelelő alapfokozat megszerzése után nyílik lehetőség. A korábban indított főiskolai szintű és egyetemi szintű szakok "kifutnak".
A Tanszékcsoport a bolognai folyamatnak megfelelő többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési rendszer három alapképzésének és három mesterképzésének az indítására jogosult.

Alapképzések (BSc): Gazdaságinformatikus BSc, Mérnök informatikus BSc, Programtervező informatikus BSc

Mesterképzések (MSc): Gazdaságinformatikus MSc, Mérnök informatikus MSc, Tanári MA Informatikatanári szakképesítés, Programtervező informatikus MSc